Dr.J.Sedláček - Kapesní slovník
Latino-Bohemicum SEDL
      Bohemico-Latinum SEDL